Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het is dan zaak om de strategie op grond van die betere analyse aan te passen
Vrijheid van meningsuiting - Klokkenluiders worden vaak het slachtoffer van repressie en uitstoting vanuit de organisatie waarin zij werken. Wie een misstand constateert en wil wegnemen, doet er verstandig aan dit planmatig en met overleg aan te pakken... meer

Je kunt met de nieuwe zorgverzekering wel via je ouders verzekerd blijven
Student verzekering - Je kunt met de nieuwe zorgverzekering wel via je ouders verzekerd blijven. Als je per ongeluk schade toebrengt aan derden kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Internet via uw mobieltje, bellen is goedkoper 055-5218028 vraag nu uw offerte voor een autoverzekering of andere verzekeringen aan... meer

Daar vind je alle internationale loonwijzers bij elkaar met bijbehorende salarischecks
Salarischecks - Daar vind je alle internationale loonwijzers bij elkaar met bijbehorende salarischecks. Hier kun je reageren of een oproep achterlaten voor een baan, kamer in het buitenland. Wil je weten wat je in een ander Europees land verdient? Kijk dan op wageindicator... meer

Voor resultaatgenieters met een relatief laag bijdrage-inkomen komt er vermoedelijk een overgangsregeling om negatieve inkomenseffecten te compenseren
Inkomensafhankelijke bijdrage - Voor resultaatgenieters met een relatief laag bijdrage-inkomen komt er vermoedelijk een overgangsregeling om negatieve inkomenseffecten te compenseren. Gepensioneerden betalen 6,5 procent over de AOW-uitkering en 4,4 procent over het overige inkomen... meer


De levensloopregeling vergroot de kans dat uw personeel verlof opneemt.

Levensloopregeling

Die betaalt het vervolgens als salaris aan de werknemer. Daarnaast biedt deze regeling u ook de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Levensloop is bedoeld als aanvulling van loon op een verlofperiode binnen een dienstverband. Werknemer en werkgever maken eerst afspraken over de verlofperiode. Het kan zijn dat uw uiteindelijke verloftegoed daardoor in de praktijk lager uitvalt. Er bestaat geen wettelijk recht om het verlof op te nemen, dit gaat in overleg met de werkgever. De deelnemer kan maandelijks een bedrag opzij leggen in Extra Flex Pensioen EP om zo zijn Ouderdomspensioen te verhogen. Er hoeft pas loonbelasting te worden betaald als de ingelegde tegoeden worden opgenomen. Als je in Extra Pensioen inlegt, kan je tegelijkertijd ook meedoen met spaarloon. Careon dat het gewenste saldo aan de werknemer wordt overgemaakt. Deze mogelijkheid is voordelig wanneer de erfgenamen onder een lager belastingtarief vallen dan de erflater. In theorie kan het zijn dat de korting meer bedraagt dan de ingehouden LB.

Tevreden personeel en weinig administratie rompslomp voor u; dat is Rabo LevensloopSparen voor bedrijven. Over de inleg hoeft geen belasting te worden betaald. Je kunt levensloop ook gebruiken om je loopbaan rustig af te bouwen. Je kunt in principe alleen met geld sparen daadwerkelijke storting van geld op de rekening. De klant kan kiezen om het hele levenslooptegoed over te dragen aan de nieuwe uitvoerder. Als het echter om wettelijk geregelde verlof gaat, is het praktisch niet mogelijk om het verlof te weigeren. Op beide tegelijk mag niet, wel kunnen ze ieder jaar opnieuw beslissen. Het opgenomen bedrag mag niet meer zijn dan het brutoloon dat de werknemer direct voorafgaand aan de verlofperiode per maand ontving. In de nieuwe WAO-regeling is er geen sprake meer van een zogenaamd WAO-hiaat. De overheid zou er daarom goed aan doen om het aantal en de soort keuzes overzichtelijk en eenvoudig te houden, met name voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Kun je in de levensloop ook sparen met tijd in plaats van met geld bijv. Ja, de werkgever krijgt onvermijdbaar te maken met veranderingen, dit kan leiden tot extra administratieve lasten. Gebeurt dat niet, dan gelden de fiscale faciliteiten niet, en kunnen er naheffingen van de Belastingdienst volgen.

Werkgevers zullen tijdig maatregelen moeten nemen om voorbereid te zijn op de nieuwe regeling. Werknemers mogen het levensloopsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan of om je loopbaan rustig af te bouwen. Dat bedrag kan per maand verschillen vanwege meer of minder loonontvangst in die maand of andere inkomensbronnen. Al verlaat de medewerker de sector kan hij levensloop door Careon laten uitvoeren. Een werknemer verlaat de sector, waarbij hij meedeed aan levensloop. Er mag nooit meer op worden genomen dan in de maanden direct voorafgaand aan het verlof verdiend werd. De werknemer is verplicht deze gegevens aan zijn werkgever te verstrekken volgens de Wet. Indien iemand dus gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, dan kan diegene verlof opnemen voor zover men voor dat andere gedeelte werkzaam is.