Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Hiervan blijven er namelijk maar 18 in de sociale huursector, terwijl de vier extra woningen opgeleverd zullen worden in de vrije sector
Sociale huursector - In Europees perspectief is de Nederlandse sector sociale huurwoningen uitzonderlijk groot. Het contract is niet geschikt als huurovereenkomst voor woonruimte die op de nominatie staat voor sloop... meer

Rente die wordt betaald tijdens de bouw van een nieuwe woning
Bouwdepot Rente Belasting - Wanneer u een woning laat bouwen, moeten er op verschillende momenten rekeningen worden betaald. Kopen, verkopen of huren, de beslissingen rond uw woning zijn belangrijk. Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld van de gemeente is... meer

In Brussel is de norm voor deze examens vastgesteld
Theorie examen bromfiets - In Brussel is de norm voor deze examens vastgesteld. Met deze cd-rom begrijp je de regels, niet door ze uit het hoofd te leren, maar door ze gewoon toe te passen. Daarnaast bevat de cd-rom spelletjes en zes complete examens volgens de CBR-methode... meer

Door overnamekosten te betalen, koopt de huurder deze zaken van de verhuurder
Rente Over Waarborgsom - Tenzij anders vermeld wordt de herbouwwaarde genoemd exclusief de kosten voor de fundering. Dat wil niet zeggen dat je dan geen of minder rechten hebt. De waarde waarop de gemeente uw huis heeft getaxeerd voor de onroerend goedbelasting volgens de wet Waardering Onroerende Zaken... meer


De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam uit op 1,6 procent.

Inflatie

Trichet wil niemand verrassenBovendien is de inflatie in de twaalf eurolanden met 2,5 procent te hoog. Dit is een stijging van het algemeen prijsniveau in een land en wordt gemeten met behulp van de consumenten prijsindex. Beducht voor een te hoge inflatie verhogen de Europese Centrale Bank ECB en de Bank of England, de lange rente. En dan is de Postbank nog het meest links van alle banken!. Economen gingen in doorsnee ook uit van een inflatie van 0,4. Exclusief de sterk schommelende prijzen van voedsel en energie ging de prijsindex omhoog met 0,2 procent. De druk op de Europese Centrale Bank om de inflatie langdurig te bestrijden, is daarmee afgenomen. De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam uit op 1,6 procent. OlieDe Engelse renteverhoging, de eerste in twee jaar, kwam echter wel als een verrassing. In Japan legt individualisme het af tegen collectivisme.

De Engelse economie presteert goed, maar met de stijgende olieprijs neemt ook de angst voor inflatie toe. Volg dag en nacht de koersen van Nederlandse aandelen in New York. Door geld duurder te maken, hoopt de centrale bank de inflatie in de greep te houden. Demonstraties tegen de globalisering bieden inmiddels een vertrouwd beeld. Uit de cijfers kan volgens economen worden opgemaakt dat de opwaartse druk op de inflatie wat afneemt in de VS. De westerse wereld had altijd de mond vol over vrije handel, maar verder hebben ze geen poot uitgestoken om het proces te bevorderen. Met name groente en aardappelen werden duurder en dat gold ook voor alcoholvrije dranken. Het land dat het protectionisme heeft uitgevonden staat nog steeds zeer huiverig tegenover het marktmechanisme. De Dow-Jonesindex van dertig toonaangevende fondsen sloot op 11. De cijfers zijn belangrijk voor de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. In beide gevallen vielen de cijfers mee of voldeden ze aan de verwachtingen.

De eigenaar van een bezit voert de ultieme regie, ongeacht gerechtelijke waanideeŽn die het tegendeel beweren. Dat leverde het bedrijf een koerswinst op van 6,7 procent. Vooral bedrijven die actief zijn in de industrie kwamen woensdag goed uit de verf. Economen hadden daarom verwacht dat de Engelse centrale bank het nog even zou aanzien, en zou wachten met de renteverhoging. De stijging is vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen. Franse politici willen de dynamiek van de markt graag beheersen. ExxonMobil moest de gevolgen slikken van een dalende olieprijs en verloor 1,6 procent. Premier Koizumi heeft moedige economische hervormingen aangekondigd die in de goede richting gaan. Wie naar zijn adviezen luistert is waarschijnlijk wel normaal maar ik ben dan wel liever gek. Maar een hogere rente zou de economische groei kunnen afremmen. Dat is een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van de maand oktober. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En individualisme is essentieel voor groei in een markteconomie.