Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Voordeel voor de ondernemers is dat de verplichte digitale aangifte zal leiden tot minder fouten in de verwerking
Digitale aangifte - Als er wat hobbeltjes zijn, zal dat eind februari blijken. Sinds vorig jaar doet de Belastingdienst daar al proeven mee. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze software goed communiceert met onze systemen... meer

Je kan namelijk ook actief zijn en uitstel vragen van de belastingdienst
Uitstel aangifte - Je kan namelijk ook actief zijn en uitstel vragen van de belastingdienst. Helaas, hier is nog eventjes niets te lezen, maar daar zal snel verandering in komen. Alhoewel je dit niet standaard krijgt is het in een aantal gevallen mogelijk uitstel te krijgen... meer

Rente die wordt betaald tijdens de bouw van een nieuwe woning
Bouwdepot Rente Belasting - Wanneer u een woning laat bouwen, moeten er op verschillende momenten rekeningen worden betaald. Kopen, verkopen of huren, de beslissingen rond uw woning zijn belangrijk. Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld van de gemeente is... meer

Aan dit model bezwaarschrift valt nog veel te verbeteren
Belastingdienst Bezwaarschrift - Er zijn dus nogal wat mogelijkheden om een fiscale procedure te voeren. In voorgaande wordt gesproken over nevenactiviteiten en hoofdactiviteiten. Het gaat dan niet om stichtingen maar om individuele ringers die hun kosten als gift hebben aangemerkt... meer


De duur van het educatief verlof bedraagt maximaal drie maanden aaneengesloten.

In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur van het gestelde in deze regeling afwijken. Als het in lid 2 genoemde overleg niet tot overeenstemming leidt, dan beslist de beheerder. Cursuskosten worden betaald ten laste van de betrokken eenheid op basis van de regeling Studiefaciliteiten met inachtneming van hetgeen ter zake nader door het College van Bestuur is bepaald. Ziekte wordt algemeen als reden aangegeen om thuis te blijven. Daarom heeft de overheid de nieuwe Levensloopregeling ontwikkeld. Een dieet volgen, veel kolfen, om de drie uur voeden. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. Het personeelslid dat educatief verlof heeft genoten is verplicht binnen een termijn van twee maanden na ommekomst van het verlof verslag uit te brengen aan de directeur-beheer. In dat geval wordt dit voor de hantering van de maximum-termijn omgerekend naar het voltijdse equivalent.

Het personeelslid dat educatief verlof heeft genoten, is verplicht binnen twee maanden na afloop van het educatief verlof schriftelijk verslag uit te brengen aan de beheerder. De leerplicht voor een kind begint op vijfjarige leeftijd. De duur van het educatief verlof bedraagt maximaal drie maanden aaneengesloten. Ik hoop dat alle medewerkers rekening willen houden met bovenstaande logische en redelijke afspraken. Het is mogelijk verlof op te nemen van een bepaald deel van de normale werktijd per dag, week of maand. Loes heeft het er allemaal voor over om haar dochtertje borstvoeding te kunnen geven.

Het is mogelijk verlof op te nemen voor een bepaald deel van de normale werktijd per dag, week of maand. Hierdoor kunnen de nodige maatregelen worden getroffen. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1988 en werkt terug tot 1 oktober 1987. Het is niet de verdienste van de medewerker om geboren te zijn. Het educatief verlof wordt slechts verleend gedurende de periode dat de belangen van de dienst zich daartegen niet verzetten. Als de beheerder gebruik maakt van de in artikel 3 lid 3 of 4 vermelde bevoegdheid, dan kan het personeelslid binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan hem bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur. Het educatief verlof dient uiterlijk drie maanden voor het gewenste tijdstip van ingang van het verlof te worden aangevraagd bij de beheerder. Bij de aanvraag dient het educatief plan te worden overgelegd en dient de gewenste verlofperiode te worden aangegeven, e. Voor dergelijke evenementen worden geen vrije dagen meer toegekend.

Ingeval van partieel educatief verlof wordt dit omgerekend naar full-time equivalenten. Dat wil zeggen dat als iemand wil sparen, in welke modaliteit dan ook, hij daarvoor mede zijn keuzemodeldagen inzet. Het College wijkt niet af van het advies dan na overleg met de instantie die het advies heeft uitgebracht. De beheerder brengt zijn beslissing binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag, zoals bedoeld in lid 1, schriftelijk ter kennis aan het personeelslid. In dit geval kan er voor deze medewerker op begrip worden gerekend. De beheerder kan regels stellen met betrekking tot de inrichting van het in lid 1 genoemde verslag. Regels met betrekking tot de inrichting van het in het eerste lid bedoelde verslag worden door de beheerder van de beheerseenheid waar het personeelslid werkzaam is opgesteld.