Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In een klein bedrijf leidt een verstoorde arbeidsrelatie al snel tot ontslag
Ontslag - Onze Ministers zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor haar taak nodig acht. Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling stelt Onze betrokken Minister de Algemene Rekenkamer in kennis van hetgeen tot opheffing van haar bezwaar kan leiden... meer

Uw onafhankelijke en betrouwbare financieel adviseur voor de regio
Voogd En Voogd Verzekeringen - Uw onafhankelijke en betrouwbare financieel adviseur voor de regio. Het voordeel voor u als klant is dat u slechts 1 polis heeft. Planning a Career in Architecture? Explore all the Possibilities... meer

Dit hoofdstuk geldt op enigszins vergelijkbare wijze als een werkgever een ingeleende kracht aansprakelijk stelt voor schade die deze kracht de werkgever toebracht (7
Werkgever - Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Een gezonde en veilige werkplek draagt ertoe bij dat mensen door het werk niet ziek of arbeidsongeschikt worden... meer

Ziekenfonds voor Amsterdam is later opgegaan in Reaal Leven
Ziekenfonds - Zorgverzekeraar Ziekenfonds en particulier, individueel en collectief. Avéro Achmea, een dynamisch, landelijk opererende financiële dienstverlener die haar diensten aanbiedt via assurantiekantoren en financieel adviseurs... meer


De dagrente is de op het moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten soortgelijke hypotheek.

We spreken in twee situaties sprake van oversluiten. Markt die gekenmerkt wordt door verkoop van producten op grote schaal. Clausule waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen verlengd kunnen worden . Een hypothecaire lening waarbij periodiek, meestal maandelijks, door de hypotheekgever de klant aan de hypotheeknemer de bank een vast bedrag wordt betaald. Hypotheken in Nederland verstrekt moeten passeren via de notaris. Lidstaat van de Europese unie die niet deelneemt aan de muntunie omdat zij niet voldoen aan de toetredingseisen.

Deze zijn vergelijkbaar met een standaard optiecontract. Deze wet houdt in dat een verkoper zijn onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aan moet bieden. Wanneer er slechts twee aanbieders zijn van een en hetzelfde product of dienst. Elke klus voor een Vaste Prijs, de Klussenmakelaar. Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast minus de terug te ontvangen belasting. Een aparte jaarrekening maken met betrekking tot een specifiek bedrijfsonderdeel. Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u het eigenwoningforfait optellen bij uw inkomen. Economie die zich langdurig bevindt in een periode van laagconjunctuur.