Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Die uitgifte betrof uiteraard geen aandelen, maar liquiditeiten
Liquiditeiten - Die uitgifte betrof uiteraard geen aandelen, maar liquiditeiten. De markt gaat momenteel door een fase van verhoogde onzekerheid. Komende week zal dat voor het eerst in werking treden... meer

Belastingdienst worden directe belastingen genoemd
Aftrekposten belasting - Afgelopen Donderdag weer eens een cursusdag gehad en in de komende weken nog 5 dagen te gaan, en het vermoeiende is dat het ook nog allemaal verschillende cursussen zijn. De ze overheid voert het meest asociale beleid dat er ooit geweest is... meer

Nieuws op het gebied van de Nederlandse zorg en verzekeringen
Particuliere verzekeringen - Al deze schades gaan vaak samen met grote geld bedragen. Ziektekostenverzekeraar voor mensen die voor werken, wonen of reizen vaak de landgrenzen overschrijden. Deze informatie is geprint en is mogelijk niet meer actueel... meer

Het voorstel van de commissie die de nota heeft opgesteld wordt overgenomen
Advies p - Massizzo legt uit hoe men met behulp van de econometrie de additionele kosten van een kind kan berekenen. De Raad heeft geen bezwaar tegen toekenning van beide uitkeringen tegelijkertijd... meer


De bezorger stelde zijn werkgever aansprakelijk voor de schade.

Aansprakelijkheid Werkgever

De werkgever van de taxichauffeur is aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is. Door de recente val van het kabinet is het echter de vraag of dit haalbaar zal zijn. De werkgever moet ervoor zorgen dat zijn werknemers zijn beschermd tegen gevaar voor 'lijf, eerbaarheid en goed'. Toch is het belangrijk dat werknemers van dit instrument op de hoogte zijn, en dat zij er gebruik van maken als dat echt nodig is, eventueel samen met collega's. Een werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers veroorzaken tijdens het uitoefenen van hun werk. Ontvang iedere dag rond het middaguur een selectie uit het laatste nieuws plus tips en trucs. Ook als de werkgever kan aantonen, dat hij alles wat hij kon heeft gedaan om een onveilige situatie te voorkomen, en er gebeurt toch een ongeval, zal niet altijd aansprakelijk worden gesteld. Als één van uw personeelsleden tijdens de uitoefening van zijn werk een onrechtmatige daad pleegt, bent u als werkgever aansprakelijk. Verjaring van de vordering van een inzittende van de verongelukte personenauto jegens de verzekeraar van de houder van die auto. Zij zien veiligheid eerst en vooral als een kwestie van discipline en vinden dat veiligheid in de eerste plaats vergroot kan worden doordat mensen zich aan de regels houden. Dit hoofdstuk geldt op enigszins vergelijkbare wijze als een werkgever een ingeleende kracht aansprakelijk stelt voor schade die deze kracht de werkgever toebracht 7. Doe de Hypotheektest en u weet direct of uw hypotheek nog optimaal aansluit op uw persoonlijke situatie. Als een werknemer vindt dat er onveilige situaties zijn, moet deze dit zo snel mogelijk melden, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Bij steeds meer werkgevers is zo'n sanctiebeleid populair. Natuurlijk moet er ingegrepen worden als iemand bij herhaling weigert zich aan veiligheidsregels te houden. De werkgever voldoet aan deze zorgplicht door de risico's in het bedrijf goed in te schatten en vervolgens alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de gezondheid van de werknemers te beschermen. De Hoge Raad heeft dergelijke schade al eerder toewijsbaar geacht. De werkgever heeft volgens het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet een algemene zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Dit komt doordat met het vervallen van de vergunningplicht ook de zogenaamde vrijwaring voor inleners van uitzendpersoneel is komen te vervallen. De bezorger stelde zijn werkgever aansprakelijk voor de schade. Met onze ZZP-berekenaar kunt u snel een realistisch uurtarief vaststellen voor uw diensten of producten. Let op die punten die al eerder in dit hoofdstuk zijn punten opgesomd. Een expliciete waarschuwing was daarom niet noodzakelijk.