Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het zal me niks verbazen als je daar nog op genaaid wordt ook
No claim ziekenfonds - Het zal me niks verbazen als je daar nog op genaaid wordt ook. Als laatste kans mocht de man in het vorig najaar een woning aan het Berkumhof achter de Berkumstraat betrekken. Aangifte steeds vaker digitaal, niet leuker, wel makkelijker... meer

Er worden enkele afspraken gemaakt hoe tijdens hearings te werk te gaan
Advies p - Bespreking van een door de secretaris gemaakte notitie over de hearing punt 4. De meeste raadsleden zien een arbitrageregeling bij geschillen als een laatste noodmiddel. Besloten wordt te wachten op de uitslag van een gesprek van het Presidium met de minister... meer

Controleer altijd of u aangifte doet over het juiste tijdvak
Online aangifte doen - Doet u aangifte over een verkeerd tijdvak, dan zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Ja super dat adres! Elle mega bedankt! Dus blijkbaar heeft ze toch aan sommige mensen haar adres en telefoonnummer gegeven... meer

Momenteel worden de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs gemoderniseerd
Salaris onderwijs - Momenteel worden de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs gemoderniseerd. De verplichting tot geheimhouding laat onverlet het in acht nemen van de academische vrijheid genoemd in artikel 1... meer


De aankoop van een woning brengt verschillende soorten kosten met zich mee.

Diverse kosten van de eigen woning zijn aftrekbaar, onder andere onderhoudskosten en hypotheekrente. De overheid introduceert een tijdelijke maatregel voor de aftrek van groot onderhoud en schilderwerk. Van belang is om te weten welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Voor de boeterente die wel aftrekbaar is geldt dat boeterente niet als vooruitbetaalde rente behoeft te worden beschouwd als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan. De aankoop van een woning brengt verschillende soorten kosten met zich mee. Bij de aangifte '95 volgden we braaf de inspecteur. De staatssecretaris heeft echter besloten dat de schuld geheel in box 1 mag blijven en dat het saldo van betaalde en ontvangen rente als kosten van de eigen woning in aftrek kan worden gebracht.

Volgens het genoemde besluit zijn namelijk kosten die direct verband houden met de aanschaf van de eigen woning mee te financieren. Naamate de bouwtermijnen verstrijken, zal het bedrag aan rente dat in mindering mag worden gebracht op het inkomen uit werk en woning toenemen. Dat kan gunstig uitpakken als u naar een goedkoper huis verhuist. Bij eventuele erfpacht mag u de grondwaarde niet van de WOZ-waarde aftrekken, omdat u de erfpacht al mag aftrekken. Van de totale afsluitprovisie is een bedrag van € 750,00 in het geheel niet aftrekbaar omdat dit gedeelte ziet op een box 3-lening. Bij verhuizing mag een bestaande hypotheek altijd meegenomen worden naar het nieuwe huis. Voor starters op de woningmarkt verandert er niets. Voor verhuizing naar een huurhuis geldt hetzelfde als voor verhuizing naar een goedkoper huis.

Die beginnen immers met een eigenwoningreserve van 0 euro. De boeterente die wordt betaald voor het vervroegd aflossen van de oude hijpotheek is in beginsel volIedig aftrekbaar. Alleen het aminozuur en brood neem ik mee; de rest koop ik daar wel. De hypotheekrente voor deze woning is aftrekbaar indien deze woning in het betreffende belastingjaar of één van de twee jaren ervoor als eigen woning kon worden aangemerkt. In 1983, 1984 en 1985 kunnen woningbezitters gebruikmaken van deze tijdelijke verruiming. Dit is slechts anders wanneer in de af te lossen hijpotheek een bedrag is begrepen dat niet ziet op de eigen woning maar op bijvoorbeeld een effectenlening.

De eventuele verkoopwinst kan dus gebruikt worden voor consumptieve doeleinden, maar blijft wel vijf jaar staan. In 2016 koopt de heer Verrneer een nieuwe woning waarvoor hij een bedrag van € 207. De aftrek van de eigenwoningrente is niet meer onbeperkt in de tijd maar is gemaximeerd tot 30jaar. In 2012 is ook de badkamer aan een opknapbeurt toe en neemt hij ter financiering een persoonijke lening van € 10. De hypotheekrente voor deze woning is aftrekbaar indien aannemelijk is dat u de woning gaat bewonen binnen 2 jaren. Normaliter wordt aan deze voorwaarden voldaan zodat de betaalde boeterente aftrekbaar is. De heer Van der Vliet koopt een perceel grond en wil daarop een woning laten bouwen. Van dit soort vruchtgebruik is onder andere sprake bij ouders die hun huis nog tijdens hun leven aan hun kinderen overdoen en er zelf in blijven wonen. Vanzelfsprekend is het niet verboden om een hogere hypotheek te nemen, maar het meerdere verhuist dan van Box I naar Box III, waar de rente niet meer aftrekbaar is.

Dit is echter afhankelijk van hoe uw hypotheek is opgebouwd. Gedurende de volgende twee jaar worden de verschillende bouwtermijnen betaald. Uiteraard vermindert de schuld wel de heffingsgrondslag in Box III. De boeterente die betrekking heeft op een aan box 3 toe te rekenen lening is niet aftrekbaar. Dit wordt toegestaan voor een periode van maximaal t'wee jaar. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning kan er sprake zijn van het tijdelijke bezit van twee woningen, waarbij u uiteraard maar in één ervan woont. Het vervreemdingssaldo is de verkoopprijs van de oude woning minus de bestaande hypotheekschuld. De fiscus telt dit niet mee bij de berekening van overwaarde.