Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De beursfraudezaak heeft inmiddels geleid tot het opstappen van tal van directeuren
Beursfraude - De beursfraudezaak heeft inmiddels geleid tot het opstappen van tal van directeuren. Het zou te makkelijk zijn om de schikking met Fred H. Op fietsen reden de Europese leiders tijdens de Eurotop door Amsterdam... meer

Bij een cascowoning wordt alleen de dragende constructie opgeleverd
Cascowoning - CascowoningDe dragende constructie wordt opgeleverd. Een persoon of bedrijf met een vordering op een andere persoon of ander bedrijf. Cascowoning de dragende constructie wordt opgeleverd... meer

Met de levensloopregeling kunt u uw inkomen aanvullen als u verlof opneemt
Levensloopregeling - Werknemers kunnen fiscaal vriendelijk gaan sparen voor onbetaald verlof of een vervroegd pensioen. Het restant spaartegoed uit levensloop mag in het ouderdomspensioen gestort worden, voorzover dit pensioen na de omzetting binnen de fiscale grenzen blijft... meer

Inkomstenbelasting, oftewel de Jaaropgaaf, wordt het ingewikkelder
Belasting adviseur - De certificaten Inleiding belastingrecht en Formeel belastingrecht geven gezamenlijk recht op vrijstelling voor de module Formeel belastingrecht. Reserve wordt dan verlaagd met het bedrag waarvoor u gaat verbouwen... meer


De PvdA-Eemnes is overtuigd voorstander van een zelfstandig Eemnes.

De PvdA-Eemnes ziet het gemeentehuis graag op een goede bereikbare plaats. Door een betere en slimmere grondpolitiek te bedrijven kan Eemnes aanzienlijk geld verdienen aan uitbreiding van woningbouw aan de zuidzijde van Eemnes. De PvdA-Eemnes is voor uitbreiding van het bedrijventerrein Bramenberg in een gelijk tempo als dat er woningen gebouwd worden ten zuiden van de Zuidbuurt. Sluipverkeer tegengegaan, zowel in de polder als door ons dorp. PolderDe polder is voor de PvdA-Eemnes een parel die zij koestert. Internet, themavonden, folders, houtskoolplannen waar nog van alles kan, hoor en wederhoor, klantenpannels en een jongerenraad zijn daar voorbeelden van. De PvdA-Eemnes is voor concrete maatregelen om het verkeer in Eemnes veiliger te maken. De PvdA-Eemnes wil in ons dorp een gemeenschap die wordt gekenmerkt door sociale samenhang, vrijheid, veiligheid en solidariteit.

De PvdA-Eemnes is voorstander van een intensievere samenwerking op het gebied van huisvesting met Laren en Blaricum. Bouwen van maximaal 50 60 woningen per jaar is voldoende om aan de woningbehoefte van Eemnes te voldoen. Dat gebeurt, wat de PvdA-Eemnes betreft, in een samenwerkingsvorm tussen gemeente en de ondernemers. Van de kunsten valt naast het genieten ook te leren. Nu de polder voor een groot deel een nationaal landschap is, wil de PvdA-Eemnes goede maatregelen die de polder beschermen. Desnoods met een doseerinstallatie op de Wakkerendijk of bij de entree bij de A27. De PvdA-Eemnes is overtuigd voorstander van een zelfstandig Eemnes. De PvdA-Eemnes wil dat er meer gebouwd wordt voor starters en senioren.

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven is een voortvarende en intensieve samenwerking bestuurlijk en ambtelijk met de BEL-gemeenten noodzakelijk. Bijvoorbeeld Het eindelijk 30 km maken op de gehele Laarderweg. Het bedrijventerrein moet mooi, veilig en vitaal te zijn. Dit laatste is overigens niet alleen een taak van de politie. De wegen in de polder dienen vrij gemaakt van autoverkeer. Ouderen hebben specifieke behoeften waar rekening mee moet worden gehouden. Autoverkeer is alleen toegestaan voor aanwonenden en verkeer dat er echt moet zijn. Fietspaden moeten voldoende verlicht, veilig en vrijliggend zijn.