Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Bij personeelsopties bestaat de keuzemogelijkheid tussen belastingheffing vooraf en achteraf.

Personeelsopties Loonbelasting Berekenen

Bij personeelsopties bestaat de keuzemogelijkheid tussen belastingheffing vooraf en achteraf. Bij keuze voor belastingheffing vooraf lopen werknemers het risico dat zij belasting betalen, terwijl de opties jaren later nauwelijks iets opleveren. Overige overeenkomsten stamrecht, computer, telewerken, auto etc. Mensen die hoge verwachtingen hebben van de aandelenkoers, zullen kiezen voor heffing vooraf. Dit gebeurt op het moment waarop de werknemer de opties onvoorwaardelijk krijgt toegekend. De leden van de PvdA-fractie merken op dat het voorgestelde art.

De optierechten zijn toegekend in het kader van een gewezen dienstbetrekking. Daarbij zou een bepaalde tussenperiode moeten worden toegestaan. Met de gegevens en de tabel uit de waarderingsformule kan het belastingbedrag worden berekend. Om vooraf belasting te kunnen heffen wordt de opbrengst door de belastingdienst geschat aan de hand van een formule. De vraag over imputatie moet ik ontkennnend beantwoorden.

In dat geval wordt de behaalde winst verminderd met de waarde die al in de heffing is betrokken. Opties worden echter vaak onder voorwaarden zoals het halen van een target of diensttijd toegekend. De intrinsieke waarde is bij toekenning vaak nihil waardoor op het eerste gezicht niets aan de hand lijkt. Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof 26 079. Strikt genomen is de waarde van de opties pas bekend op het moment van uitoefening. Belastingdienst, het box III-vermogen daarentegen wel.