Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Bij het berekenen van pensioenpremies wordt er geen rekening wordt gehouden met overwerk.

Grondslag Pensioenpremie

Ik heb een berekening gemaakt voor een werknemer waarvoor volgens mij de werkgever recht heeft op vermindering lage lonen. Ga naar submenu sociale fondsen, vervolgens naar beschikbare sociale fondsen. Bij het aanmaken van de uitvoer van de uitbetalingen is het mogelijk om inclusief adresinformatie aan of uit te vinken. Hierna volgt uitleg hoe uw loonprogramma is ingericht om de juiste premies te kunnen berekenen. Op deze manier maakt het programma voor elke dienstbetrekking een juiste jaaropgave. Controleer of de update niet op een ander plek is ge´nstalleerd dan het oorspronkelijke programma. Ik wil het overeengekomen loon in de werknemersgegevens aanpassen maar het veld is grijs. Girorekeningnummers waarin punten of een P girovoorkomen zoals P67. Op de loonstrook staat een negatief opgebouwd vakantiegeld. Bij het boeken is gekozen om de voordeelregel toe te passen. Het reserveren en uitbetalen van opgebouwd vakantiegeld kan ook via kolom 9.

Wellicht staat ergens anders de vorige versie met alle werknemers. Ga daarna naar de Wergeversgegevens, tabblad percentages en kies voor "toepassen op alle werknemers". Er wordt dus geen herberekening gemaakt bij de eindejaarsboeking. Mag je dat zelf verzinnen of is dat aan regels gebonden. Als die minder is dan 36 uur zal het programma het loon omrekenen naar 36 uur. De nieuwe percentages zijn niet voor alle werknemers doorgevoerd. Hoe wordt de jaargrens, jaarfranchise bij sociale fondsen verwerkt.

Er is een premiewijziging geweest, bij de werkgever staan de nieuwe percentages maar het programma hanteert nog de oude percentages. Op de loonstrook wordt aangegeven dat de voordeelregel is toegepast. Er is een werknemer uitdienst gegaan, nu komt hij weer in dienst. Bij bijzondere heffingen wordt geen loonheffing ingehouden. Als loonstroken van alle werknemers niet kloppen, de back-up van de vorige periode terugzetten. Bij werknemersgegevens op tabblad loongegevens moet bij jaarloon loonbelasting het juiste bedrag staan. Via instellingen is er gekozen om bij iedere boeking een herberekening te maken van de SV-premies. Deze moet anders heten dan "Vakantiegeld", bijvoorbeeld "vakantietoeslag". Dit kan als gevolg hebben dat er steeds een ander nettoloon uit komt. Het maximum aan premie wordt enkel getoetst voor de betreffende periode. Het is niet mogelijk een herstelboeking te maken voor boekingen waarbij de voordeelregel is toegepast.