Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Hiernaast zijn er nog persoonsgebonden aftrekposten
Aftrek ziektekosten - Daarbij gaat het bijvoorbeeld om alimentatie, ziektekosten, studiekosten of giften. Bovendien betaalt de fiscus mee aan giften aan instellingen met een maatschappelijk nut de z... meer

Soepel draaiend, ook bij volle belasting zonder problemen
Belasting aangifte - Deze regeling houdt in dat je netto salaris het bruto bedrag benadert omdat je dan vrijwel geen belasting betaalt. Door een beperking van de doelgroep maken minder burger gebruik van deze regeling... meer

De koopsom van het pand in Alblasserdam bedraagt 5
Pand huren - Naar mijn idee kan je je bij de meeste verenigingen prima vermaken. Technisch is het helaas niet eenvoudig om zoiets te regelen. Verder kan het natuurlijk afstotend zijn als je ineens 3 keer in de week verplicht moet borrelen etc... meer

Jongeren zijn slecht op de hoogte van hun rechten en plichten bij vakantiewerk
Hulp bij aangifte - Tandartskosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, mag u ook bijtellen. Hoe meer ondernemers meedoen, des te meer kan worden gedaan en des te veiliger het gebied wordt. Jongeren zijn slecht op de hoogte van hun rechten en plichten bij vakantiewerk... meer


Bij een stabiel inkomen kan gekozen worden voor een vaste jaarpremie.

Vul hier het eventuele Flexioen-saldo in dat bedoeld is voor uw prepensioen. Vervolgens voegt u het spaarloonbedrag weer toe aan het nettosalaris. Ook zijn er maatschappijen die een garantie-rendement geven op premies die worden belegd in fondsen. Een bijzondere groep is de gepensioneerden in het buitenland. Letwel het was een achteruitgang van mijn vrouw en mijzelf van 165 euro per maand. Ik moet nog iets kwijt waar ik persoonlijk mee zit. Als u erop rekent dat de verkoop van uw bedrijf genoeg opbrengt om van te leven, kunt u bedrogen uitkomen. Ik denk dan ook dat de regering niet de waarheid spreekt over de vergrijzing, er zijn jongeren genoeg die de ouderen kunnen vervangen. Maar met deze vorm zorgt u het beste voor uw nabestaanden. Uw werknemer neemt de andere helft voor zijn rekening. Het overige deel kan worden gespaard of worden belegd in fondsen of een combinatie van beide. Het tweede deel is het percentage dat wettelijk moet worden ingehouden.

Nederland dezelfde verzekering gekregen tegen de ziektekosten. Hij is als vakauteur verbonden aan meerdere publicaties van Reedbusiness, Kluwer en The Question Library. Kosten die u maakt voor de huisarts gaan overigens niet ten koste van de no-claimkorting. Wie er precies op vooruit gaat en wie op achteruit moet je nog bekijken. De grote vergrijzing is een verzinsel van de regering en de vakbonden, klinkklare onzin. Als ondernemer kunt u zelf de hoogte van het te verzekeren loon bepalen. Over de stelling; Wouter Bos heeft geen gelijk en praat onzin. Een lijfrente kan doorgaans worden verdeeld in 3 fasen.