Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Dus in plaats van de hogere belastingschijven aan te passen, indien noodzakelijk, pakt men de laagste schijven aan
Belastingschijven - De deelname hieraan blijft achter, wat natuurlijk niet zo gek is. Onze vondst zal voor velen een verrassing inhouden. Zou ik die pensioennota toegestuurd kunnen krijgen, dan weet ik waar ik over praat... meer

Vijf jaar geleden kocht je nog een direct bewoonbaar huis voor 100
Huis in het buitenland - Tweede huizen in Spanje zijn nog steeds een 'booming business', aldus een gespecialiseerd makelaar op de Spaanse markt. Voordat u tot koop overgaat, moet u een aantal zaken controleren... meer

Hou er ook rekening mee dat uw pensioenopbouw vanaf dat moment stopt
Pensioen werkgever - Op dit prikbord kunnen discussies, vragen, oproepen en andere onderwerpen geplaatst worden die gerelateerd zijn aan het onderwerp pensioen. Een aandeel is een bewijs van deelname in een bedrijf... meer

De brochure is bedoeld voor mensen die door ouderdom, chronische ziekte of handicap extra ziektekosten maken
Bijzondere ziektekosten - De brochure is bedoeld voor mensen die door ouderdom, chronische ziekte of handicap extra ziektekosten maken. Wilt u in de rolstoel gaan sporten, vraag dan bij de gemeente een aparte sportrolstoel aan... meer


Belastingkamer, wegens opheffing van de Belastingkamer.

In het verleden leert de ervaring, dat dat laatste een leugen is. Stop je rotzooi in je pc, dan komt er ook weer rotzooi uit, dat is alles. Eiser en verweerder worden hierna aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur. Het is verstandig om uw beroepschrift in cassatie aangetekend te versturen. Het komt voor dat beide partijen binnen de termijn beroep in cassatie instellen. De griffier van het gerechtshof of de secretaris van de Tariefcommissie stuurt u een nota. De Nederlandse overheid in de jaren 30 een uitgebreid registratiesysteem opgezet.

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8. De hulp van een belastingadviseur komt in beginsel voor uw eigen rekening. Voor de eiser gelden de bedragen zoals hierboven bij de rechtbank zijn omschreven. De Centrale Raad van Beroep wees deze argumentatie van de hand. De verzekeraars hadden grote moeite met de regels voor de pensioenaangroei. Na het instellen van beroep ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. Voor de vervanging van een mondelinge uitspraak van het gerechtshof door een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht de helft van het griffierecht dat voor beroep in cassatie is verschuldigd. Bent u het met de beslissing op uw beroep bij de rechtbank niet eens, dan kunt u hoger beroep instellen. Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden. Slechts indien zij hun zaak mondeling wensen toe te lichten, moet daarvoor een advocaat worden ingeschakeld. De griffier stuurt u een kopie van het vertoogschrift. De partijen krijgen een kopie van de conclusie toegezonden.

Het griffierecht bij het gerechtshof en de Hoge Raad is hetzelfde. In de belastingprocedure kunt u in beginsel zelf optreden en uw eigen zaak behartigen.