Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen.

Aanvraag Vooraftrek Belasting

Gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht. Instelling waar alle onroerende zaken grond, gebouwen staan geregistreerd. Periode waarin u kunt beslissen wanneer u een volgende rentevaste periode wilt laten ingaan. Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van 'vrij te aanvaarden'. De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend. Sommige geldverstrekkers laten na afloop van elke rentevaste periode uw huis opnieuw taxeren. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte. Een recht op een stuk grond van een ander, meestal de gemeente. Een recht op een stuk grond van een ander, meestal van de gemeente.

Als de verkoper u een optie geeft dat hoeft hij niet te doen, verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden. Berekening die de bank maakt van het bedrag dat u kunt uitgeven voor een koophuis als u niet meer kwijt wilt zijn aan woonlasten dan u nu aan huur betaalt. De verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over een deel van de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom daarvan. Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen. Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc. Verplichting om uw huis eerst aan de gemeente te koop aan te bieden als u weg wilt. Een kostenpost u die van uw bruto inkomen mag aftrekken om het belastbaar inkomen uit te rekenen. Digitale certificaten identificeren een persoon of zaak op het internet. Het vaststellen van de waarde van grond en huis door een taxateur.

Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt. Een schriftelijke aanmaning van de gemeente om uw huis te laten voldoen aan de gemeentelijke verordeningen. Een door het kadaster gewaarmerkt kopie van de transportakte.