Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Atlantische kust van Schotland, en in het uiterste Noorden van Ierland.

Executie Waarde Hoorn Noord

Rekeningen-courant van Henric Bicker en het Nationaal Mortificatie Fonds. Stukken betreffende het verschuldigde voor de Collaterale Successie over de nalatenschap van Johanna Bicker. Naamlijst van de representanten en hun plaatsvervangers voor de Nationale Vergadering. Stukken betreffende het overlijden en begraven van Elisabeth Testart. Afrekening van de fideicommissaire nalatenschap van Elbert Slicher de Jonge. Dumoulin over 'de tegenwoordige gesteldheid van 's lands frontieren en andere saaken betrekkelijk het defensieweesen der Republicq'. Door het huwelijk in 1577 van Jacob Bicker en Aeff Jacobsdochter de Moes kwamen enkele stukken van haar voorouders bij het archief Bicker. Stukken betreffende de aanstelling van Jan Bernd Bicker totlid van het Nationaal Syndicaat.

Kustingrentebrief ten behoeve van Aeff Jacobs, weduwe van Jacob Bicker, verleden door Syon Lus voor f 5118 en 15 stuivers op een huis, erf en brouwerij aan het einde van de Oudezijds Burgwal. Testamenten voor notaris te 's Gravenhage en codicillen vanElisabeth de Hochepied, vrouwe van Burg, laatst weduwe van Mr Pieter de Huybert, tante van Catharina de Hochepied, en stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. Sommatie voor Henric Bicker van de agent bij het departement van Inwendige Politie om naar 's Gravenhage terug te keren. Overdracht aan Theodorus Nobel van 6 obligaties ten laste van Holland en West-Friesland door Nicolaas Lambregh. Stukken afkomstig van Jan Bernd Bicker betreffende het zenden van troepen naar Amsterdam tot herstel van de rust.

Zelfs de namen van de Keltische goden blijven in de mist der tijden. Kladaantekeningen betreffende de effecten en bezittingen van Jan Bernd Bicker. Paspoorten voor Jan Bernd Bicker en correspondentie hierover. Bijlagen behorende tot het rapport van 'de gecommitteerde nopens den staat van 's lands frontieren, magazijnen en arsenaalen', overgenomen ter vergadering van de Staten van Holland. Balansen en inventarissen of staten van eigendommen van de afwikkeling van de nalatenschap van Henric Bicker. Rentebrief van de stad Amsterdam voor Brigitta Spiegels van200 gulden per jaar ten lijve van haar dochter Margareta Backer.

Olografisch testament van Catharina Bicker te 's Gravenhage. Johan van Eysden's eregroet aan Mr Cornelis de Witt bij de aanvaarding van het burgemeesterschap van Dordrecht. Testament en codicillen van Wigbold SIicher en Jan Baptist Slicher , gebroeders. Copie van een conventie tussen de Bataafse Republiek en hethuis Oranje-Nassau.