Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De PvdA-Eemnes is overtuigd voorstander van een zelfstandig Eemnes
Programma pvda - De PvdA-Eemnes ziet het gemeentehuis graag op een goede bereikbare plaats. Door een betere en slimmere grondpolitiek te bedrijven kan Eemnes aanzienlijk geld verdienen aan uitbreiding van woningbouw aan de zuidzijde van Eemnes... meer

Daardoor ontstaan verschillende vormen van de zorgverzekering
Nieuwe verzekering - Ziekenfondsverzekering en particuliere verzekeringen komen te vervallen. Overname van dit artikel is toegestaan onder vermelding van de bron. Als u zich wilt verzekeren voor alternatieve zorg, dan kunt u dit doen via een aanvullende verzekering... meer

CascowoningDe dragende constructie wordt opgeleverd
Cascowoning - Financieringsvorm bij een bedrijfsovername waarbij de overnemende partij aandelen van de eigen onderneming aanbiedt in ruil voor aandelen van de over te nemen onderneming. De zolder kunt U bereiken met de vlizotrap en benutten als berging... meer

De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV
Netto salaris berekenen - De franchise is in gewoon Nederlands een premievrij deel van het salaris. Voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief wordt rekening gehouden met de in de herleidingsregels genoemde percentage... meer


Arbeidsconflicten kunnen op diverse manieren worden opgelost.

Kan de werkgever een werknemer van de een op de andere dag op straat zetten als hij genoeg van hem heeft? Of kan de werknemer opstappen op het moment dat het werk of zijn baas hem te veel wordt? Het kan, zij het onder bepaalde voorwaarden. Bij deze doen wij u toekomen het antwoord van de NMa. Door opzet of roekeloosheid buiten staat geraken de bedongen arbeid te verrichten 3. Een werkgever die vermoedt of weet dat een medewerker zich ziek heeft gemeld maar niet arbeidsongeschikt is kan het volgende ondernemen. Ook staat vast dat hij zich op zijn werk niet eerder schuldig heeft gemaakt aan fysiek geweld. De met de behandeling van de zaak gemoeide financiŽle consequenties worden zoveel mogelijk van te voren met u besproken. Arbeidsconflicten kunnen op diverse manieren worden opgelost. De werkgever mag niet tegen de ene medewerker wel en tegen andere vergelijkbare medewerkers niet optreden. Deze collega is ůůk voorman en ook hij had zich moeten realiseren dat het niet aangaat een collega uit te schelden. De Officier van Justitie besluit de werkgever strafrechtelijk te vervolgen voor het overtreden van de Arbo-wet. Een taxichauffeur kreeg elk jaar tijdens de zomermaanden onbetaald verlof omdat hij een eigen viswinkel op een camping exploiteerde. Mishandeling, grovelijk beledigen of bedreigen van de werkgever of diens familieleden of andere medewerkers 3. Dat neemt niet weg dat dan een ander traject ingezet kan worden.

Bij reorganisaties hoeft het niet altijd om ontslag te gaan. Heeft de medewerker zich vermoedelijk niet terecht ziek gemeld, zie dan hoofdstuk 2. Het is mogelijk om een op uw financiŽle situatie afgestemde prijsafspraak te maken. De rechter acht echter niet bewezen dat de schade is ontstaan doordat de werkgever onvoldoende beleid voerde. Het opzettelijk of ondanks waarschuwing roekeloos beschadigen van eigendommen van de werkgever of opzettelijk of ondanks een waarschuwing roekeloos zichzelf of anderen in gevaar brengen 3. Daar staat tegenover dat de collega die hem uitschold, zich ook heeft misdragen. Als een medewerker gegronde bezwaren heeft tegen de opdracht, dan wil dat nog niet zeggen dat de opdracht onredelijk is. Door de ruime ervaring is de kans op succes ook dan zeer groot. Hoewel een werkgever er rekening mee moet houden dat een medewerker een procedure zal beginnen, hoeft de werkgever dit niet af te wachten. Het terstond verliezen van werk en inkomen is doorgaans dusdanig belastend voor medewerkers, dat werkgevers hiertoe slechts kunnen overgaan als zich verschillende voorwaarden en omstandigheden voordoen 3.