Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De vijftig favoriete aandelen onder institutionele beleggers
Aandelen - Vergelijking van de grootste luchtvaart industrie ter wereld, t. De belangrijkste noord-amerikaanse indices afgezet tegen de AEX. Vergelijking van de 5 grootste Europese telecom bedrijven, t... meer

Praktische professionals,ht adviesbureau voor het MKB
Organisatie adviesbureau - De organisatie wordt ondermeer benvloed door technologische ontwikkelingen en veranderingen in markt en wetgeving. De uitspraak werd vanochtend in Luxemburg bekend gemaakt. Als het om veiligheid gaat wordt teveel gefocused op technische hulpmiddelen en te weinig op de samenwerking tussen de organisaties die de veiligheid moeten verbeteren... meer

De staatssecretaris bedankt de Raad voor het advies
Advies p - De staatssecretaris heeft laten weten het advies van de Raad niet te willen volgen. In aanwezigheid van de voorzitter van de Subcommissie dhr. Enkele leden zijn voor toekenning van pensioen, anderen willen dit alleen toestaan in zeer bijzondere gevallen... meer

Helaas, voor deze opleiding zijn er geen brochures aan te vragen
Particuliere opleiding - Helaas, voor deze opleiding zijn er geen brochures aan te vragen. Je maakt dan een stageverslag of een afstudeerscriptie. De beschrijving van deze opleiding vind je onder de link van de instelling die de opleiding aanbiedt... meer


Ansichtkaarten van het hoofdkantoor van de spaarbank voor de stad Amsterdam.

Spaarbank

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het beheer van het reservekapitaal van de Hulpbank te Hoorn bij de Spaarbank te Hoorn. Correspondentie met de aannemers, architecten, en installateurs over de inrichting van het gebouw. Stukken betreffende de fusie met de Stichting De Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Ook werd een tweehoofdige leiding verplicht gesteld. Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de jaarrekeningen. Stukken betreffende de controle van de safeloketten op de inlevering van gouden munten en vreemd bankpapier. Stukken betreffende de fusie met de Bondsspaarbank Zaanstad. Album met foto's, krantenknipsels, uitnodigingen en perscommuniques betreffende de viering van het 150-jarig bestaan van de Bondsspaarbanken onder het moto 'Operatie Gezin'. Bouwtekeningen betreffende de verbouwing van het hoofkantoor van de bank gemaakt door de architect G. Stukken betreffende het kiezen van een nieuwe naam, een nieuw embleem en een nieuw imago van de bank. Rapporten betreffende de controle van de balans door het Nederlands Spaarbankbureau. Concept circulaire betreffende de invoering van de jeugdspaarwet en de administratieve consequenties daarvan voor de bank.

Mede door deze vernieuwingen wisten de spaarbanken midden jaren twintig hun marktaandeel te heroveren. Klapper, op naam van rekeninghouder, op overboekingen van spaartegoeden van en naar de bank. Correspondentie met de Nederlandse Spaarbankbond en de daaraan gelieerde instellingen. Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de een aktie van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Summary', Engelse samenvatting van de 'Spaarbank voor de stad Amsterdam', uitgave van de bank ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. Ingekomen brief bij de commissie van beheer betreffende het op een andere wijze opmaken van de balans. Per 1 januari 1963 is de bank overgenomen door de Nutsspaarbank te Zaandam, die sinds 1935 reeds een bijkantoor in Wormerveer had. Rapport betreffende de controle van de jaarrekening door de Nederlandse Spaarbankbond. Als je alle gegevens die je nodig denkt te hebben hebt verzameld, moet je die gegevens met elkaar gaan vergelijken.

In 1951 trad de bank pas toe tot de Nederlandse Spaarbankbond, wellicht met het oog op de nieuw af te kondigen Wet Toezicht Kredietwezen 1952, waarin de taken van de Bond zouden worden gedefinieerd. Specimina van voordeelbiljetten en klimspaarbiljetten aan toonder. Archief van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam, vanaf 1979 Centrumbank. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de Raad van Commissarissen. Per 1 januari 1967 fuseerde de bank met de Hoornse Spaarbank. Gaaf exemplaar met inliggend verbetervelletje, gedateerd Januari 1955. Per 1 januari 1966 fuseerde zij met de Hoornse Spaarbank. Stukken betreffende een eventuele samenwerking met de Nutsspaarbank Enkhuizen. Stukken betreffende de mogelijkheid pensioenen op giro-rekeningen bij de bank te laten bijschrijven.

Folders betreffende diverse soorten spaarbankboekjes en de percentages van rentevergoedingen op alle soorten spaarrekeningen. Krantenartikel betreffende de onverantwoorde reorganisatie van de bank. Vanaf 1969 vinden we de bank terug onder de benaming Stichting Bondsspaarbank Hoorn. Statuten, reglementen en instructies voor het bestuur en personeel van de bank. Ansichtkaarten van het hoofdkantoor van de spaarbank voor de stad Amsterdam.