Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Andere financieel advies vragen volgens een kostenopgave.

Kosten Aangifte Successie

Een aantal gemeenten is er de afgelopen jaren toe overgegaan om in ziekenhuizen loketten burgerlijke stand te openen, voor de aangifte van geboorte van een kind. De verplichting om toestemming te vragen voor het verkrijgen van hulpmiddelen is afgeschaft. De aanslag zelf bevat niet de reden waarom u afwijkt van mijn aangifte.

Door aanpassing van de huisstijl en een directere vraagstelling is tijdwinst geboekt bij de invulling van het formulier voor de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen TOG. Het betreft hier een gift aan een wetenschappelijke instelling voor algemeen nut. Het is mogelijk voor een aantal strafbare feiten aaangifte te doen via internet. Via het internet kan een lopende of nieuwe schorsing van een kenteken worden aangevraagd. Bij vermissing van het identiteitsbewijs worden de aangiftegegevens automatisch uitgewisseld tussen de politie en de gemeente.

Deze wijziging brengt een besparing mee van de kosten voor burgers. Het werkt eigenlijk vrij eenvoudig als aan de randvoorwaarden is voldaan van een ingeschreven stichting of vereniging. De belastingsdienst faciliteert en stimuleert het gebruik van de elektronische aangifte van Inkomstenbelasting via de belastingdiskette. De verplichting tot het opstellen van een saneringsplan uit Wet schuld sanering wordt geschrapt. Desgewenst verzorging uitstel indiening aangifte tot na 1 juni. Ik heb zelf een keer meegemaakt dat de belastingdienst de lijst van giften heeft gescreend. De belastingsdienst gaat de Voorlopige teruggaaf VT Inkomstenbelasting vooraf invullen met gegevens die uit vorige aangiftes bekend zijn. Het gaat dan niet om stichtingen maar om individuele ringers die hun kosten als gift hebben aangemerkt. Bepalingen inzake vrijwilligers in de Arbeidstijdenwet ATW vervallen, met uitzonderering van jeugdige en zwangere vrijwilligers. De komende jaren zal een vereenvoudiging van het regulier toelatingsbeleid worden gerealiseerd. Naast de voorlopige teruggaaf wordt vanaf 2007 ook de aangifte inkomstenbelasting IB, vooraf zoveel mogelijk ingevuld met reeds bekende gegevens.