Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Als de dagrente lager is dan de rente waartegen een hypotheek is afgesloten, kan het aantrekkelijk zijn een nieuwe hypotheek af te sluiten tegen die lagere rente.

Dagrente

Datum, aan het einde van de rentevaste periode, waarop de hypotheekrente wordt aangepast aan de dagrente. Rendementscijfer waarbij alleen naar de rente wordt gekeken en de overige kosten bijvoorbeeld fiscus en verzekering buiten beschouwing blijven. Dit is het geval als u uw lening of hypotheek onderbrengt bij een andere geldgever, maar ook als u, tegen betaling van boeterente, de hypotheek oversluit naar de lagere dagrente. Bij een premiedepot haalt de geldverstrekker de premie echter elke maand uit een depot. Als de dagrente lager is dan de rente waartegen een hypotheek is afgesloten, kan het aantrekkelijk zijn een nieuwe hypotheek af te sluiten tegen die lagere rente. Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente. Bij een verhuizing kan soms de lagere dagrente van de lopende hypotheek worden `meegenomen naar de nieuw af te sluiten hypotheek op het nieuwe huis.

De op die dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken. De op dit moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten hypotheek. De beloningen van uw werkgever waarover u inkomstenbelasting verschuldigd bent. De periodieke bijvoorbeeld jaarlijkse kosten van de erfpacht. Degene die de lening ontvangt en het onderpand de hypotheek verstrekt; ofwel uzelf. Wanneer bij het tot stand komen van een overeenkomst door een valse voorstelling over de zaak een gebrek aan wilsvorming heeft plaatsgevonden. Verschil tussen de waarde van uw woning en de hypotheek die hierop rust. Over het bedrag dat u in depot heeft staan, ontvangt u rente. De bankhypotheek is tegenwoordig verreweg de meest gehanteerde inschrijvingsvorm.