Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Alle bijdragen worden individueel geboekt en belegd door Nationale Nederlanden.

Bijdrage Werkgever Pensioenpremie Belasting

Inhouden van inkomstenbelasting op de pensioenuitkering kan zich voordoen, wanneer de uitkeringen niet volledig worden gedekt door de inbreng van geld. Terwijl de meeste contracten die worden aangeboden geen fulltime contracten zijn. Uw eigen bijdrage wordt in het bruto-nettotraject van de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak afgetrokken. Een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand Wwb of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ. Op de uiteindelijke uitkeringen wordt dan geen of weinig loonbelasting en premies ingehouden. Naar deze datum dienen partijen te streven, hoewel het mogelijk is dat de feitelijke pensionering in een ander tijdvak plaatsvindt vanaf 55 60 jaar tot het 70-ste jaar. Uw eigen model moet minimaal de gegevens bevatten van het model van de Belastingdienst.

Uw werknemersbijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak. Veel van de ondervraagde kraamverzorgenden melden dat zij alleen met een fulltime contract zelfstandig kunnen rondgekomen. Alle bijdragen worden individueel geboekt en belegd door Nationale Nederlanden. Lijfrente, rente van spaarrekeningen en winst uit beleggingen. De bedragen die op het loon zijn ingehouden aan belasting en sociale premies. De uitspraak kan van groot belang zijn voor personeel van bedrijven die met aanbestedingen te maken hebben. Geld uit particuliere studiefondsen, of een bestuursbeurs wanneer de belasting dit als inkomen ziet. Het aantal uren dat iemand stage mag lopen, is afhankelijk van zijn leeftijd. Meer resultaten kun u lezen in voor de gelegenheid uitgebrachte slotkrant.

De plannen om het aantal rijksambtenaren te verminderen zullen dus niet worden gerealiseerd. De rechter stelt daarentegen, dat er sprake is van overgang van onderneming, waardoor het personeel met alle rechten en plichten moet worden overgenomen. Als overwerk incidenteel voorkomt en hij niet boven 54 uur per week uitkomt, mag dit niet geweigerd worden. De termijn waarop de betaling betrekking heeft week, maand, vier weken.

Op dit moment wordt over de compensatie nog onderhandeld met de minister van Binnenlandse Zaken. Deze afspraak komt voort uit het akkoord voor de cao Onderwijs. Zorg er in ieder geval voor dat je goed op de hoogte bent van de startsalarissen binnen de branche. Dit bedrag kan afwijken als u meer of minder uren bent gaan werken of als u een periodiek of een CAO-loonsverhoging heeft gehad. Het minimumjeugdloon dat voor de werknemer zijn leeftijd geldt. Het blijkt dat kraamverzorgenden alleen met een fulltime contract zelfstandig kunnen rondkomen. Op 12 september is een einde gekomen aan de looptijd van het Arboconvenant WSW.