Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Akte die is opgesteld zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de notaris.

Belastingvrije Som Bij Overlijden

Niet bebouwde onroerende zaken, bijvoorbeeld een stuk bouwgrond, een perceel bosgrond, enz. De heffing die de waterschappen opleggen aan de eigenaren van onroerende zaken om de kosten voor het kwantiteitsbeheer en de waterkering te dekken. De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening. De WAZ-premie is aftrekbaar in het jaar van betaling. De executiewaarde is de waarde van het huis bij gedwongen verkoop. Een klacht of protest komt in aanmerking voor behandeling door de instantie waar men zich toe wendt. De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend. Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd. Het kan zinvol zijn om dit jaar nog een aantal giften te doen. Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland.

De wettelijk kosten die u maakt bij aankoop van een nieuwbouwwoning. Gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht. Als u deze termijn wilt verlengen, betaalt u daar meestal alleen bij rentestijgingen provisie voor. Mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere woning. Provisie die banken in rekening brengen bij het opnieuw afsluiten van een hypotheek tegen een lagere rente. Een gedeeltelijke overdracht van de basisaftrek is niet mogelijk. Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd. Wanneer de transportakte van het huis bij de notaris is ondertekend en de nieuwe eigenaar vervolgens is ingeschreven bij het kadaster ontvangt de nieuwe eigenaar een afschrift, het eigendomsbewijs. Voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeen-komst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Voor eigen woningbezitters geldt dit ook voor het in hun huis opgebouwde vermogen. Rente over de grondkosten tussen de datum van aankoop en de overdracht bij de notaris.

Verzekering van uw huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak. Men geeft een makelaar of bemiddelaar de opdracht om een huis of een stuk grond te zoeken. Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen. De verdeling van bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren.

De gebruikte formule bij inschrijving van deze hypotheek maakt het mogelijk om later bij te lenen zonder notariskosten. Een schriftelijke aanmaning van de gemeente om uw huis te laten voldoen aan de gemeentelijke verordeningen. De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. Voorheffing op de inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon. De kosten waarmee u wordt geconfronteerd, als u bij een nieuwe woning meer werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien, of bij een bestaande woning verbeteringen laat aanbrengen.

Dit testament geldt alleen bij vererving tussen ouders en kleinkinderen. Het nieuwe belastingstelsel is zijn tweede jaar ingegaan. Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt. Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen. Voor informatie over leningen en de daarbij horende zaken als uitgestelde betaling, rentekrediet etc.