Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Aanzegging omtrent de quote in de riemtalen van Noordwijkerhout.

Executie Waarde Hoorn Noord

Stukken betreffende de graven van de familie Slicher, Spiegel en Testart in de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk en de Engelse Kerk te Amsterdam. Brieven betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Maria Johanna Bicker, geschreven aan Jan Bernd Bicker door C. Uitspraak van de Hoge Raad in een proces tussen de Wed. Octrooi van Unico Wilhelm baanderheer van en tot Wassenaar voor Henrietta van der Laanen om te mogen disponeren over haar goederen, leenroerig aan het huis van Wassenaer. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johanna Sara Pels. Canada en Europa bestaan uit verschillende landen die bij dezelfde cultuur horen. Schuldbekentenis voor schepenen van Nieuwer-Amstel voor Mr Elbert Spiegel voor 1000 gulden wegens niet betaalde pacht voor zijn huis en erf in de Buitenveldertse polder door J acob Dircksz, anders genaamd Cleyn Jaap. Stukken betreffende beleggingen door Jan Bernd Bicker in Amerika. Stukken betreffende de benoeming door de Staten van Hollandvan Gerrit Schaep als resident in Londen.

Leesceduul voor de begrafenis van Jan Bernd Bicker. Burgerbrief van de stad Biel in Thun voor Jan Bernd Bicker en zijn kinderen. Huurceduul van een vliering van het pakhuis de Lindeboom opde Keizersgracht, verhuurd door Jan Bernd Bicker aan Balthasar Bakker. Scheiding van de nalatenschap van Adriaan Winter Jacobsz en Lysbeth Jansdochter, ouders van Lysbeth Winter, tussen hun kinderen en Katelyn Pouwels Gerritsz, haar dochter. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Theodorus Nobel. Aantekeningen betreffende de genealogie van de familie Pijll. Afstand van rechten op de nalatenschap van Lourens Bicker door Jacop Jacopsen Bicker, diens broederszoon. Circulaire voor de uitgifte van een lening door de Koning van Zweden door bemiddeling van de bankers Hogguer en Comp. Inventaris van de nalatenschap van Jali de Visschere de Oude. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap vanAgatha Maria Arckenbouth, laatst weduwe van Gerrit Fransz Meerman. Om de gemartelde dronken te maken, geven hem Wijn te drinken.

Kort begrip der geschiedenis van de familie Bicker. Procuratie van Egidius van de Poll voor Pieter van de Pijll, voogd over de kinderen van wijlen Mr Jan van de Poll zoonvan Catharina Susanna van den Bempden, tot verkoop van de hofstede Velseroog. Overdracht aan Jan Bernd Bicker door Moses Oerman van een obligatie O. Stukken betreffende de afwikkeling van de insolvente boedelvan C. Overdracht aan Claes Willemszoen van gedeelten van een rente op de stad Amsterdam en van gedeelten van twee renten op land in Nieuwer-Amstel. Eedsafleggingen door en quitanties voor Jan Bernd Bicker enzijn kinderen betreffende betaling van de verschillende heffingen. Stukken betreffende de arrestatie van Jan Bernd Bicker en zijn gevangenschap naar aanleiding van zijn functie in de commissie tot de Buitenlandse Zaken. Besluit betreffende de dissolvering van het staatsbewind enconcept voor een toespraak van Jan Bernd Bicker bij deze gelegenheid.

Engeland, uitgewuifd en toegejuicht door de volledige Romeinse bevolking. Overdracht aan Matheus Tengnagel van een huis op de hoek van de Oudezijds Wijde Kerksteeg. Beschouwingen over de eerste consul en de toestand van de Republiek. Overdracht aan Johan van der Marck van vier obligaties ten laste van Holland en West-Friesland door Philippus Roos. Rapporten wegens de buitenzaken door de directeuren van de Levantse Handel. Stukken betreffende de inlevering door Jan Bernd Bicker vanongemunt goud en zilver in 1795, met verklaring over het fournissement van de hiervoor verkregen som in de heffingen van 1795.

Adelsdiploma voor Pompeius Occo, vader van Catharina Popius, van Paus Leo X. Kost 2 slots, en je moet al gespecialiseerd zijn in een scherp wapen. Testament van Gerrit Schaep en Catrijn Symon Bauckensdochter. Translaat van een verklaring omtrent de voorouders van Gerard Schaep door Hans Georg von Warttemberg en zijn vrouw Sabina, Pfaltzgravin bij de Rijn.